เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้แต่ง

2018-09-25

1-คู่มือการลงทะเบียนเพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร AJRU
2-คู่มือการจัดพิมพ์สำหรับผู้เขียนในวารสารวิชาการ AJRU
3-แบบการชำระค่าลงทะเบียนการตีพิมพ์บทความ
4-แบบนำส่งสำเนาใบรับรองรายการโอนเงินฝากเงิน (pay in)

 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่